• Sähköurakointi
 • Huolto ja kunnossapito
 • Konsulttipalvelut
 • Sähkösuunnittelu
 • KNX-palvelut
 • Taloautomaatio
 • Huoltoautot
 • LVI-urakointi
 • Huolto ja kunnossapito
 • Konsulttipalvelut
 • LVI-suunnittelu
 • Kylmäurakointi (yli 3 kg)
 • Rakennusautomaatio
 • Huoltoautot

Sähköpuoti Oy on siirtynyt Sähkö-Virel Oy:n omistukseen ja on nyt osa Virel Yhtiöitä. Sähköpuodin liiketoiminta jatkuu keskeytyksettä ennallaan.

SÄHKÖPUODIN WEBSIVUILLE...

Virel Yhtiöt
Pimenikö? Vuotaako?
Tilaa huoltoauto:

09 253 40 100
huolto@virel.fi

Sähkö- ja LVIK-huolto

Kun asiakkaalla on tarve, Virel toteuttaa sen!