• Sähköurakointi
 • Huolto ja kunnossapito
 • Konsulttipalvelut
 • Sähkösuunnittelu
 • KNX-palvelut
 • Taloautomaatio
 • Huoltoautot
 • LVI-urakointi
 • Huolto ja kunnossapito
 • Konsulttipalvelut
 • LVI-suunnittelu
 • Rakennusautomaatio
 • Huoltoautot

Sähköpuoti Oy on siirtynyt Sähkö-Virel Oy:n omistukseen ja on nyt osa Virel Yhtiöitä. Sähköpuodin liiketoiminta jatkuu keskeytyksettä ennallaan.

SÄHKÖPUODIN WEBSIVUILLE...

Virel Yhtiöt

Pimenikö? Vuotaako?

Tilaa täältä huoltopalvelu!

Sähkö- ja LVI-huolto

Kun asiakkaalla on tarve, Virel toteuttaa sen!